2010/12/28

Šťastný rok, bohatý na zážitky, přeje Matěj !


Happy year 2011 and rich for experiences 
Matty (Matěj) !

2010/11/04

Friends from Manila
....týden po záplavách se rozdělili o své skromné zásoby.
Hodně štěstí!!


Oslavy 10 let Benediktus


2010/10/01

Vzpomínka na Baskers


Díky Facebooku bylo objeveno několik dalších neznámých fotografií.
Jendo dík!!


2010/09/15

Tady jsem se fakt zasmál...!!

Obskurní parta na Hradě. Když novopečený kreacionista Hájek vydal knihu Smrt přišla ve středu, tak to jeden z diskutujících okomentoval,že " kdyby dostal svěrací kazajku v úterý, nemusela přijít smrt ve středu".

Podivný prezident se však MUSÍ obklopovat touto obskurní družinou, aby si mohl připadat normálně a zdrženlivě.

Hájek : Svět vznikl před pěti tisíci lety.

Klaus : Ale Jirko, já bych ještě tu Darwinovu teorii úplně neodepisoval.

Jakl : Navrhuji, abyste zítra svým národům oznámil, že jednostranně vystupujeme z EU!

Klaus : Ladislave,nejsem si zcela jistý, že mi to ústava umožňuje. Respektive já si jistý jsem, ale Ústavním soudem si nejsem jistý.Znáš je.

Hájek : Předevčírem padaly pěticentimetrové ledy na Prahu. Neměl byste vyhlásit návrat doby ledové?

Klaus : Počkám na předpověď počasí. Koncem týdne má být zase horko, což by oslabilo sílu mých vědeckých argumentů.

2010/07/22

Trip to Corfe Castle


 

Výlet na Corfe Castle ( Zde klikni pro větší foto)
Pod tímto odkazem najdete více obrázků z výletu Anny a přátel na Corfe Castle

2010/07/15

Anna s přáteli na výletě ve Swanage


Pod tímto odkazem najdete obrázky Anny a přátel z výletu na jihu Anglie ve Swanage


2010/07/01

Demokracie

 Demokracie znamenala odstranění samozřejmosti moci. Vzala na vědomí, že nejdůležitějším politickým problémem je, jak zabránit moci nepočetných, bohatých nebo mocných, kteří se prohlašují za nadřazené.
Měla v lidech inspirovat pokoru vědomí, že všechno je postaveno na pohyblivých píscích času a místa a že tudíž je rozumnější žít spolu jako rovní, otevřeně a přizpůsobivě, za neustálé výměny názorů a tříbení idejí. A zakotvit princip, že vláda je legitimní jen tehdy, když byla posvěcena aktivním souhlasem zástupců vybraných samotnými ovládanými.

Tak se dají stručně shrnout základní principy demokracie australského politologa Johna Keanea, který teorii a historii demokracie věnuje většinu své akademické i publicistické práce vydané v už asi tuctu publikací (včetně jedné o Václavu Havlovi), jejichž je LIFE AND DEATH OF DEMOCRACY vyvrcholením.

Na téměř tisíci stránkách sleduje vývoj demokratických prvků od Mezopotámie a Řecka přes středověké evropské stavovské sněmy po dnešní státní parlamenty. Vznik a vývoj evropských parlamentů vnímá jako událost zásadního historického významu. Moderní parlamentní demokracii spojuje jednoznačně s duchem středověkého křesťanství, což byl „nový způsob zacházení s politickou mocí založený na dlouhém seznamu praktických principů“, jako právo odporovat tyranii, svolávání koncilů, občanské petice žádající spravedlivé vládnutí, svobodný tisk, nezávislé soudnictví, občanské volby, omezená doba vládnutí, nezávislý tisk.

Za jednu ze stěžejních událostí vývoje demokracie pokládá události okolo popravy Jan Husa: Jednak jeho odvahu podle svého svědomí obvinit církevní moc, že její praktiky protiřečí Písmu a prohlásit koncil, který ho soudí, za nelegitimní. Ale hlavně následnou protestní petici stovky českých šlechticů, která byla šokující novinkou, ale posloužila jako model pozdějšího petičního práva občanů. To později nabralo formu investigativního a kritického žurnalismu a stalo se základem svobody tisku, demonstrací a stávek, čili mimoparlamentních politických práv.

To vše je zakořeněné v Ježíšově sloganu „císařovo císaři, Boží Bohu“ pocházejícím ze starozákonního principu oddělení posvátnosti od všednosti. Určitý stupeň rozdělení a vzájemné kontroly moci existoval už od středověku a zůstával do jisté míry přítomný i v absolutistických režimech, než se vyvinul v plnou parlamentní demokracii. Alespoň formální či předstírané rozdělení zachovávaly dokonce i evropské totalitní režimy 20. století.

Evropa sice demokracii vytvořila, ale také ji několikrát pohřbila, připomíná Keane v dlouhé kapitole „Evropský hřbitov“. Na jedné straně předehnala svět ve fantastických technických vynálezech, zorganizovala masová hnutí, která dokázala zrušit otroctví, zlepšit životní podmínky nejchudších, emancipovat ženy, osvobodit národy z područí druhých. Na druhé straně stejnou energii vložila do revolucí a převratů, které napáchaly víc krutostí a bezpráví než všechny dosavadní absolutismy a autokracie. Francouzská revoluce, komunismus, nacismus s fašismem. Mnohé z nich (francouzská revoluce a komunismus) se i slovem demokracie zaštiťovaly a předstíraly že ji nastolují, vylepšují či zdokonalují (francouzská revoluce tomu zpočátku i věřila). A získaly si nadšenou podporu upřímných demokratů: Painova obrana francouzské revoluce „Práva člověka“ se stala nejprodávanějším bestsellerem své doby a vysloužila mu čestné členství ve francouzském Národním shromáždění.

Varovné poučení z francouzské revoluce však napomohlo vzniku britského konservatismu, postaveného na pokorném přístupu aristokracie k moci a bohatství, upevnění tolerance a svobody jednotlivce, otevření „pohyblivé společnosti“, která podnikavým jedincům usnadnila vzestup společenskými třídami a i těm nejnižším třídám dala organizační práva stávkami vymáhat zlepšení pracovních podmínek.

Výslednými společenskými a ekonomickými reformami upevňujícími demokracii se hemžilo celé britské 19. století, jak parlamentem procházel zákon za zákonem rozšiřující svobody a práva poddaných Jejího Veličenstva: Právo katolíků (a později i židů) kandidovat do parlamentu, volební právo nemajetných a později žen, testy profesionální způsobilosti místo dosavadní urozenosti státních úředníků, tajné volby, zákaz zaměstnávání dětí v dolech, zpřísnění bezpečnosti železnic, povinnost firem zveřejňovat každoročně účetnictví, dostupné zdravotnictví, povinnost obcí řídit vodu a odpad, legalizace odborů a právo stávkovat, povinnost zaměstnavatelů kompenzovat zaměstnance na nebezpečných pracovištích, apod..

Nově získávané svobody jednotlivců po celé Evropě se promítly do ideje svobody národů a principu, že národy by měly právo si samy určovat svůj osud. Vedle občanských práv vznikl pojem národní identity, který „občanům vnukl vědomí smyslu a účelu, sebedůvěru a důstojnost a pocit domoviny“ a měl „demokratický obsah“. Národní identita a státnost dávala občanovi jasnější šance na osobní svobodu.

Ale pak se v nacionalismu zrodil i prvek fanatismu, povyšování svého národa nad jiné a usilování větších národů o vstřebání, pokoření či likvidaci menších. Ten pak ve dvou světových válkách pozabíjel 187 milionů lidí, z nichž v té druhé dvě třetiny byli civilisté. Ta vznikla částečně proto, že po té první evropští intelektuálové ztráceli víru v demokracii a někteří se přikláněli k fašismu, jiní ke komunismu. Mnohým už k probuzení nepomohl ani Churchill, jehož obě války vedly k definici demokracie jako „systému, v němž názory lidu berou vážně zástupci pracující v institucích, které kontrolují vlády a nutí je nevydávat hloupé zákony, systému, který udržuje v rovnováze práva a rozděluje autoritu a v němž se musí brát v úvahu i mnoho jiných lidí a organizací kromě vlády a jejích zaměstnanců“. A že, alespoň v Británii, panuje široké cítění, že „lid má vládnout, nepřetržitě vládnout, a že veřejné mínění vyjádřené všemi ústavními prostředky by mělo utvářet, vést a kontrolovat činy ministrů, kteří jsou jeho služebníky a ne pány.“

A co s dnešní demokracií oslabovanou politickou korektností a mocí vzdalující se občanům?

Zavádět její novou formu zvanou „monitory democracy“, čili demokracii sledovací.

Neustále veřejně hlídat a pranýřovat politiky, odhalovat v nich i v sobě touhu po moci a znemožňovat její zneužívání.

Neustále si připomínat, jak je demokracie křehká, proč ji potřebujeme neustále bránit a co by se mohlo stát, jestli ji bránit přestaneme.

Ověřovat si z dějin, že demokracie pěstuje lidský růst (duchovní i materiální) lépe než jiné systémy.

Střežit jazyk, trvat na jasnosti a srozumitelnosti a vyhýbat se pompéznímu politickému žvanění.

Udržovat si kulturu naděje místo rezignace.

Chránit práva disidentských a excentrických menšin pěstovat a zveřejňovat své ideje.

Nedocházet ke snadným závěrům a nechávat argumenty otevřené.

Vědět, že nečinností a lhostejností předáváme moc jiným, kteří nebudou hájit naše zájmy.

Nedůvěřovat žádnému povídání o absolutních pravdách, historických nezbytnostech a jediných možných volbách.

Udržovat si pokoru k dějinám, přírodě a transcendentnu a vědomí svých vlastních omezení a nedostatků, ale nepokořovat se před vládnoucími a odhalovat v nich i v sobě veškeré choutky po moci nad druhými.

Netoužit po jistotě, nýbrž užívat si neustálých změn a pohybu událostí. Libovat si v různorodosti a vítat kritiku.

Nečekat od demokracie dokonalý pořádek a ponechávat jí svobodu chybovat.

Udržovat v paměti minulost a na ni navazovat přítomnost a budoucnost, ale s vědomím, že každá fáze a forma demokracie je zakotvená ve své době a lokalitě a nedá se stejně opakovat.

Pěstovat demokracii jako nikdy nekončící cvičení v pokořování arogantních.                                                                  

2010/01/29

Test mozku


Tu máte  příležitosť si zkontrolovat
věk vašeho mozku, tak sa snažte, aby ty mozky byly
mladší než vaše tělesné ostatky..

1. Kliknout na start
2. Počkat až odstartuje 3, 2, 1
3. Zapamatovat si postavení čísel, ktoré se objeví na obrazovce,
4.Dále klikat na kolečka podle pořadí od najmenšího po největší (0-9)
5. Na konci hry, počítač poví věk vašeho mozku


Poslední slovo k prasečí chřipce

.. AŤ POTKÁVÁTE NA SVÉ CESTĚ ŽIVOTEM
CO NEJMÉNĚ PRASAT..

Arabská lidová moudrost


Arabská lidová moudrost říká,
že v jednoduchosti je nekonečný poklad.
 Když nemůžeš mít po čem toužíš,
uspokoj sa tím, co máš...


2010/01/13

Někdy to je těžký!! Hard business!!

Jaký pán takový ...

2010/01/05

Na co myslíš drahouši?

2010/01/04

Několik slov...

O dietách k zamyšlení

Odborník šokuje - 16 největších dietních mýtů a lží
Německý dietolog Detlef Pape (54) sestavil v souvislosti s dietami a hubnutím seznam 16 největších vžitých omylů a lží…
1.Z tuku se tloustne. Ne! Maso (až 0,5 kg denně) a tuk (80 až 120 g denně) jsou naprosto v pořádku.
2.Když budu jíst méně, zhubnu. Ne! Kdo jí méně, ztrácí svaly, které jsou spalovačem tuků. Omezíte-li radikálně příjem kalorií, začne si vaše tělo paradoxně dělat větší tukové zásoby na »horší časy«.
3.Ovoce je dobré na hubnutí. Ne! Nikdy nejezte ovoce večer! Fruktóza aktivuje inzulin a zastaví noční spalování tuků. Navíc – ovoce je kalorické. Třeba jeden velký banán má v sobě 192 kalorií, to je jako 12 kostek cukru. A jablečný džus má dokonce víc kalorií než coca-cola!
4.Sůl zvyšuje krevní tlak. Ne! Studie ukázaly, že ani velké množství soli (15 až 20 g denně)nezpůsobuje vyšší krevní tlak. Sůl se ukládá v kostech a pokožce. Máte-li ale nadváhu, měli byste příjem soli opravdu omezit.
5.Cukr způsobuje cukrovku. Ne! Tělo bezpodmínečně potřebuje 100 až 200 g cukru denně. Jednak pro mozek a jednak jako zdroj energie pro ledviny, krevní destičky, játra a svalové tkáně. Navíc se díky němu bílkoviny z potravy v těle rozkládají na teplo.
6.Po hranolkách se tloustne. Ne! Vázáním bramborového škrobu na tuky způsobují hranolky mnohem méně inzulínových reakcí než např. celozrnný chléb.
7.Kečup škodí dětem. Ne! Vysoká koncentrace červeného barviva lycopinu dokonale chrání buňky v těle, mnohem lépe než třeba jablko.
8.Po ovocném jogurtu se hubne. Ne! Směs živočišných bílkovin a cukru nutí tělo spotřebovávat inzulín a usazovat tuky.
9.Zelenina chrání před rakovinou. Ne! Studie vědců z celé Evropy blahodárný vliv zeleniny neprokázala.
10.Vejce zvyšují hladinu cholesterolu. Ne! Přebytečný cholesterol z potravy je střevy vyloučen z těla.
11.Čokoláda je nezdravá. Ne! Správná čokoláda obsahuje rostlinný tuk, kakaový olej, často i zdravý ořechový tuk a 30 až 40 g cukru, který se ale do krve dostává díky svému vázání na tuky velmi pomalu. 
12.Po produktech »light«se hubne. Ne! Často je u nich jen snížen přídavek tuků. Energetická hodnota ale zůstává kvůli přirozenému složení stále vysoká.
13.Sýry jsou zdravé. Ne! Většina druhů sýrů obsahuje mnohem více tuků než leckterý salám.
14.Kdo nesnídá, snáze shodí kila. Ne! Tělo bez snídaně nedosáhne ideální teploty (37 °C), aby látkovou výměnou spálilo dostatečné množství tuků. Lidé, kteří nesnídají, jsou náchylnější k nadváze.
15.Čím víc budu sportovat,tím budu hubenější. Ne! Vybírejte si jen sport, při kterém se spalují tuky, a nikoli cukry. Cukry se spalují v případě intenzivního výdeje energie. Aby se spalovaly tuky, je nutné udržovat delší dobu nižší pohybovou frekvenci. Sportovní tempo, při kterém se spalují tuky, je takové, při kterém jste schopni ještě mluvit.
16.Po páté hodině se nejí. Ne! Odborníci doporučují jíst poslední jídlo 2 hodiny před tím, než jdete spát.
        

2010/01/02

Bojovník proti krizi

První vyléčený

Prvního nakaženého pacienta prasečí chřipkou se podařilo vyléčit na Severní Moravě