2009/06/29

Hraje a zpívá Benebend

2009/06/17

Historie Havlíčkova (Německého) Brodu v datech

Historie v datech:
793 založení města podle pověsti zaznamenané Václavem Hájkem z Libočan (historicky nepravděpodobné)
1101 první zmínka o Haberské obchodní stezce v Kosmově kronice
1234 první zmínka o osadě Brod (listina je někdy označována za falzum)
1251 pravděpodobné založení města Smilem z Lichtenburka
1256 20. 10., první potvrzená zmínka o městě Brod (rychtář Wernher)
1269 dochovaná listina, ve které je město zváno Smilův Brod
1278 vydání řádu obecního a horního Hynkem z Lichtenburka (panovník Ota Braniborský)
1308 první dochovaná zmínka o městě Německý Brod
1319 zbudování kostelíka Sv. Kateřiny
1350 vystavěn děkanský chrám Nanebevzetí Panny Marie
1422 vypálení města husitským vojskem po střetu s vojsky prchajícího císaře Zikmunda
1423 na troskách Brodu přijat Vojenský řád Jana Žižky z Trocnova
1436 město zakoupil Mikuláš Trčka z Lípy
1453 zakoupen zvon Vilém pro kostel Nanebevzetí P. Marie (zvon odlit 1305 - 1335)
1457 město navštívil český král Jiřík z Poděbrad (též roku 1470)
1472 dle pověsti rok zrady hlásného Hnáta (nedoloženo)
1506 vzniká unikátní bohatě ilustrovaný latinský zpěvník (Trčkův kancionál)
1552 městská rada stanovila pevné školní platy
1568 první sportovní lidová slavnost "střílení ku ptáku" (lukostřelecká soutěž, která se pak konala pravidelně následujících 50 let!)
1595 zmínka o kostele sv. Vojtěcha
1604 život měšťanů ztrpčován vojsky různých válečníků (1608, 1624)
1628 24.2., násilná katolizace, odchod některých měšťanů do exilu (roku 1635 je registrováno 39 exulantských rodin z českomoravského pomezí v Trenčíně)
1637 Brodu přiznán statut královského města a nový znak
1639 město vypleněno Švédy (opět roku 1645)
1646 město zasaženo morovou epidemií (1664, 1680)
1662 největší požár v historii města (popelem lehlo 64 domů)
1676 další ničivý požár
1705 postaven Klášterní kostel bosých Augustiniánů
1714 největší povodeň v historii města (zničeno 90 domů)
1725 postaven morový sloup na náměstí
1734 postaven kostelík Sv. Trojice
1735 založení gymnázia (vyučují augustiniáni)
1778 zrušení gymnázia (1788 zrušen i augustiniánský klášter)
1794 krajský úřad v Čáslavi nepovolil zřízení českého divadla
1807 obnovení gymnázia (vyučují premonstráti)
1835 založen ochotnický divadelní soubor
1844 první divadelní představení organizované K.H.B.
1849 zahájen provoz tiskárny
1850 Německý Brod sídlem okresního hejtmanství a soudu
1850 založena nemocnice
1850 dostavěn kamenný most
1850 založen pěvecký sbor Jasoň
1862 založena městská spořitelna
1868 založena tělovýchovná jednota Sokol
1870 zahájen provoz na železnici do Kolína
1872 založen Sbor dobrovolných hasičů
1873 Josef Mahler otevírá textilní továrnu ve Svatovojtěšské ulici (dnes Pleas)
1880 otevřen nově přestavěný pivovar
1889 založen park Budoucnost
1891 otevřena nová školní budova na Rubešově náměstí
1901 otevřena hospodyňská škola v Husově ulici
1922 divadelní představení Dobrého vojáka Švejka
1924 odhalen pomník KHB (potom znovu 1946)
1933 první odhalení pomníku TGM (potom znovu 1945 a 1991)
1945 5. 5., město přejmenováno na Havlíčkův Brod
1948 zahájen provoz autobusové městské dopravy
1954 zahájena výstavba zimního stadionu
1985 uzavřena družební smlouva s městem Brielle v Nizozemí
1990 střed města prohlášen památkovou zónou

2009/06/16